BASES MANIATIC FESTIVAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE MANISES 2022
Enguany, el festival se celebrarà del 24 al 29 d’Octubre 2022.


1. PARTICIPANTS
El festival és d’ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors/es de qualsevol nacionalitat majors de 18 anys.
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
2.1- El festival està centrat en el gènere fantàstic pel que tant els Llargmetratges com els curtmetratges hauran de pertànyer a aquest gènere en qualsevol de les seues variants: Terror, Ciència-Ficció, Fantasia, Comèdia Negra, Thriller, ja siga ficció, documental o Animació. La temàtica és lliure. No s’acceptaran pel·lícules de caràcter promocional, publicitari, turístic o similars. L’organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.
2.2- La duració mínima dels Llargmetratges a competició serà de 60 MINUTS. La duració màxima dels Curtmetratges a competició serà de 30 MINUTS.
2.3- Per a participar en la Secció Oficial, els treballs hauran d’haver sigut PRODUÏTS A partir de l’1 DE GENER DEL 2020.
2.4- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma. Les obres inscrites per a la seua
PRESELECCIÓ hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en castellà o angles si la versió original està en altres idiomes diferents al castellà o al valencià.
3. PRESENTACIÓ.
La data límit d’enviament i inscripció per a curtmetratges i llargmetratges serà el 31 DE JULIOL DEL 2022.
La inscripció tindrà un cost de 6€ per curtmetratge i de 16€ en el cas de llargmetratges es realitzarà online, a través de l’enviament mitjançant alguna de les següents plataformes:
www.movibeta.com
www.festhome.com www.filmfreeway.com www.clickforfestivals.com www.shortfilmdepot.com
Cada autor o col·lectiu podrà presentar més d’una obra, però només podrà ser seleccionada una obra per autor/a. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l’arxiu del festival.
4. SECCIONS.
Secció oficial de llargmetratges a concurs.
Llargmetratges de ficció, animació o documentals de qualsevol nacionalitat realitzats amb posterioritat a l’1 de gener de 2020 que no hagen sigut estrenats comercialment en sales d’exhibició, vídeo, televisió, esdeveniment audiovisual a la Comunitat Valenciana o plataformes VOD (vídeo sota demanda).
Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS:
Secció oficial de Curtmetratges (Competitiva) i Secció paral·lela de curtmetratges (fora de concurs).
L’organització es reserva el dret de poder modificar les categories en les quals es divideix el festival.
5. PAGAMENT PER SELECCIÓ.
L’organització abonarà a tots els curtmetratges seleccionats en la SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ la quantitat de 100€ en concepte de pagament per selecció. Aquest pagament s’efectuarà al productor del curtmetratge.
DE NO RECLAMAR-SE DINS DE LA DATA COMUNICADA, ES PERDRÀ EL DRET DE PAGAMENT PER
JURAT.
6. SELECCIÓ.
El jurat estarà compost per 6 persones, professionals del món cinematogràfic i representants de l’organització. La decisió del jurat serà inapel·lable.
7. PREMIS
S’estableixen els següents PREMIS per a la secció oficial competitiva, atorgats pel jurat, el públic assistent a les projeccions i l’organització del Festival:
Secció Oficial de Llargmetratges:
• Premi al Millor Llargmetratge (1000€ i Trofeu)
• Premi del Públic al millor Llargmetratge (Trofeu)
– Secció Oficial de curtmetratges: • Premi al Millor curtmetratge (1000€ i Trofeu)
• Premi del Públic al Millor curtmetratge (500€ i Trofeu)
• Premi Millor Director. (Trofeu)
• Premi Millor Guió. (Trofeu)
• Premi a Millor Curt de director jove (Menor de 30 anys)
• Premi Millor Fotografia. (Trofeu)
• Premi Millor Actor. (Trofeu)
• Premi Millor Actriu. (Trofeu)
• Premi a Millor Direcció Artística.
• Premi Millor So. (300€ en serveis de So a càrrec de TLM – The Last Monkey i Trofeu)
• Premi Millors FX. (Trofeu)
• Premi Blogos de Oro (Diploma Acreditatiu)
• Premi Millor BSO (Curs de composició musical per a cinema en la Yamaha School Music
• València valorat en 700€ i Trofeu)
Els premis es faran públics durant la cerimònia de lliurament de premis. Els trofeus s’oferiran als premiats assistents (o a la persona autoritzada per aquests per a tal efecte) en aquesta cerimònia i en cap cas s’enviaran per correu. Aquests premis estaran subjectes a les retencions legals establides.
El jurat es reserva el dret a entregar tants esments especials considere oportunes, fins i tot en cas de considerar-se necessari podrà declarar deserts els premis.

8. ASSISTÈNCIA Al FESTIVAL
A partir de la present edició es tindran en compte les següents consideracions amb respecte a l’assistència al festival:
-Si el curt o el/la director/a són de la comunitat Valenciana, serà condició indispensable presentar el curt al públic i participar en el col·loqui posterior el dia de la projecció de l’obra. L’organització posarà totes la facilitats al seu abast perquè el/la director/a o representant de l’obra puga
assistir. Si el/la director/a no assisteix i no envia un representant, perdrà el dret al pagament per selecció i no es valorarà per al premi del públic.
-Si el curt o el/la director/a és de nacionalitat espanyola, serà condició indispensable, en cas de ser premiat o premiada, l’assistència del/de la director/a o membre de l’equip en representació del curt com a mínim a la gala de clausura. L’organització posarà totes la facilitats al seu abast perquè el/la director/a o un/a representant puga assistir. De no ser així, es donarà per rebutjat el premi i aquest serà atorgat al/la suplent considerat o considerada pel Jurat.

-Si el curt o el/la director/a és de Nacionalitat estrangera, serà condició indispensable, en cas de ser premiat o premiada, que envien com a mínim un vídeo d’agraïment per a la gala de clausura.
De no ser així, es donarà rebutjat el premi i aquest serà atorgat al/la suplent considerat o considerada pel Jurat.
L’organització del festival es farà càrrec de les despeses d’allotjament de una persona representativa de l’obra. En cas de haver-hi més assistents, l’organització facilitarà les despenses addicionals que hauran de cobrir ells mateixos. S’haurà de confirmar assistència dins del termini establit.
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’autor/a o propietari/a mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència tant que no estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal com que no existisquen drets a tercers.
La presentació d’una obra a Maniatic comporta, per part dels participants seleccionats, la cessió no privativa del material a les entitats organitzadores per al seu ús en les diferents activitats programades amb els patrocinadors del festival. De la mateixa manera l’organització
podrà usar extractes de l’obra (mai superior a 3 min.) amb finalitats publicitaris o promocionals del festival.
La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’organització del Festival.
Les presents bases estan subjectes a possibles modificacions i/o annexos per causes alienes a l’organització..
10. ENVIAMENT DE MATERIALS
En el moment de la notificació de la selecció, hauran de manar-se els materials dins del termini establit i en els formats que es requereixen.
En el cas de requerir vídeos d’agraïment, hauran d’estar en els formats específics requerits per a la seua posterior edició.
Els curtmetratges hauran d’entregar-se en format h.264 o DCP, amb subtítols en espanyol o en defecte d’això anglés.
Per a més informació poden dirigir-se directament a info@maniaticfilmfestival.com