BASES MANIATIC FESTIVAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE MANISES 2021

Enguany, el festival se celebrarà del 26 al 31 d’Octubre 2021.

1. PARTICIPANTS

El festival és d’ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors/es de qualsevol nacionalitat majors de 18 anys.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

2.1- El festival està centrat en el gènere fantàstic pel que tant els Llargmetratges com els curtmetratges hauran de pertànyer a aquest gènere en qualsevol de les seues variants: Terror, Ciència-Ficció, Fantasia, Comèdia Negra, Thriller, Experimental… ja siga ficció, documental o Animació La temàtica és lliure. No s’acceptaran pel·lícules de caràcter promocional, publicitari, turístic o similars. L’organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.

2.2- La duració mínima dels Llargmetratges a competició serà de 60 MINUTS. La duració màxima dels Curtmetratges a competició serà de 30 MINUTS.

2.3- Per a participar en la Secció Oficial, els treballs hauran d’haver sigut PRODUÏTS A partir de l’1 DE GENER DEL 2019.

2.4- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma. Les obres inscrites per a la seua PRESELECCIÓ hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en castellà o an- glés si la versió original està en altres idiomes diferents al castellà o al valencià.

3. PRESENTACIÓ.


La data límit d’enviament i inscripció per a Curtmetratges serà el 31 D’AGOST DEL 2021. La data límit d’enviament i inscripció per a Llargmetratges serà el 31 DE JULIOL

La inscripció tindrà un cost de 6€ per curtmetratge i de 16€ en el cas de Llargmetratges es realitzarà en línia, a través de l’enviament del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes:

www.movibeta.com

www.festhome.com

www.filmfreeway.com

www.clickforfestivals.com

www.shortfilmdepot.com

Cada autor o col·lectiu podrà presentar més d’una obra, però només podrà ser seleccionada una obra per autor. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l’arxiu del festival.

4. SECCIONS.

Secció oficial de llargmetratges a concurs.

Llargmetratges de ficció, animació o documentals de qualsevol nacionalitat realitzats amb posterioritat a l’1 de gener de 2019 que no hagen sigut estrenats comercialment en sales d’exhibició, vídeo, televisió, esdeveniment audiovisual a la Comunitat Valenciana o plataformes VOD (vídeo sota demanda).

Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS:

Secció oficial de Curtmetratges (Competitiva) i Secció paral·lela de curtmetratges (fora de concurs).

L’organització es reserva el dret de poder modificar les categories en les quals es divideix el festival.

5. PAGAMENT PER SELECCIÓ.

L’organització abonarà a tots els curtmetratges seleccionats en la SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ la quantitat de 100€ en concepte de pagament per selecció. Aquest pagament s’efectuarà al productor del curtmetratge.

6. JURAT.

El jurat estarà compost per 6 persones, professionals del món cinematogràfic i representants de l’organització. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. PREMIS

S’estableixen els següents PREMIS per a la secció oficial competitiva, atorgats pel jurat, el públic assistent a les projeccions i l’organització del Festival:

– Secció Oficial de Llargmetratges:

 • Premi al Millor Llargmetratge (1000€ i Trofeu)
 • Premi del Públic al millor Llargmetratge (500€ i Trofeu)

Secció Oficial de curtmetratges:

 • Premi al Millor curtmetratge (1000€ i Trofeu)
 • Premi del Public al Millor curtmetratge (500€ i Trofeu)
 • Premi Millor Director. (Trofeu)
 • Premi Millor Guió. (Trofeu)
 • Premi a Millor Curt de director jove (Menor de 30 anys)
 • Premi Millor Fotografia. (Trofeu)
 • Premi Millor Actor. (Trofeu)
 • Premi Millor Actriu. (Trofeu)
 • Premi a Millor Direcció Artística.
 • Premi Millor So. (300€ en serveis de So a càrrec de TLM – The Last Monkey i Trofeu)
 • Premi Millors FX. (Trofeu)
 • Premi Blogos de Oro (Diploma Acreditatiu)
 • Premi Millor BSO (Curs de composició musical per a cinema en la Yamaha School Music València valorat en 700€ i Trofeu)

  Els premis es faran públics durant la cerimònia de lliurament de premis. Els trofeus s’oferiran als premiats assistents (o a la persona autoritzada per aquests per a tal efecte) en aquesta cerimònia i en cap cas s’enviaran per correu. Aquests premis estaran subjectes a les retencions legals establides. El jurat es reserva el dret a entregar tants esments especials considere oportunes, fins i tot en cas de considerar-se necessari podrà declarar deserts els premis.

  8. ASSISTÈNCIA Al FESTIVAL

  A partir de la present edició es tindran en compte les següents consideracions amb respecte a l’as- sistència al festival:

  -Si el curt o el director són de la comunitat Valenciana, serà condició indispensable presentar el curt al públic i participar en el col·loqui posterior el dia de la projecció de l’obra. L’organització
  posarà totes la facilitats al seu abast perquè el director o representant del curtmetratge puga assistir. Si el director no assisteix i no envia un representant, perdrà el dret al pagament per selecció i no es valorarà per al premi del públic.

  -Si el curt o el director és de nacionalitat espanyola, serà condició indispensable, en cas de ser premiat, l’assistència del director o membre de l’equip en representació del curt com a mínim a la gala de clausura. L’organització posarà totes la facilitats al seu abast perquè el director o un representant puga assistir. De no ser així, es donarà per rebutjat el premi i aquest serà atorgat al suplent considerat pel Jurat.

-Si el curt o el Director és de Nacionalitat estrangera, serà condició indispensable, en cas de ser premiat, que envien com a mínim un Vídeo d’agraïment per a la gala de clausura.
De no ser així, es donarà rebutjat el premi i aquest serà atorgat al suplent considerat pel
Jurat.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència tant que no estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal com que no existisquen drets a tercers.
La presentació d’una obra a Maniatic comporta, per part dels participants seleccionats, la cessió no privativa del material a les entitats organitzadores per al seu ús en les diferents activitats programades amb els patrocinadors del festival. De la mateixa manera l’organització podrà usar extractes de l’obra (mai superior a 3 min.) amb finalitats publicitaris o promocionals del festival.
La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’organització del Festival.

Les presents bases estan subjectes a possibles modificacions i/o annexos per causes alienes a l’organització..

Per a més informació poden dirigir-se directament a info@maniaticfilmfestival.com