Bases 2020

1.-Participants

El festival és de ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors / es de qualsevol nacionalitat majors de 18 anys.

2.-Característiques dels curts

2.1 El festival està centrat en el gènere fantàstic per tant els curtmetratges hauran de pertànyer a aquest gènere en qualsevol de les seves variants: Terror, Ciència ficció, Fantasia, Comèdia Negra, Thriller, Experimental … ja sigui ficció, documental o animació La temàtica és lliure. No s’acceptaran curtmetratges de caràcter promocional, publicitari, turístic o similars. L’organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.

2.2 La durada màxima de l’obra a competició serà de 30 MINUTS.

2.3 Per participar en la Secció Oficial, els treballs han d’haver estat PRODUÏTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2018.

2.4 Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma. Les obres inscrites per a la seva PRESELECCIÓ s’hauran de presentar en la seva versió original AMB SUBTÍTOLS en castellà, valencià, anglès o francès si la versió original està en altres idiomes diferents al castellà o al valencià.

3.-Presentació.

La data límit d’enviament i inscripció serà el 31 D’AGOST DEL 2020. La inscripció tindrà un cost de 5 € per curt i es realitzarà en línia, a través del enviament de el curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes:

www.movibeta.com

www.festhome.com

www.filmfreeway.com

www.clickforfestivals.com

www.shortfilmdepot.com

Cada autor o col·lectiu podrà presentar més d’una obra, però només podrà ser seleccionada una obra per autor.
Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l’arxiu de el festival.

4.-Seccions.

Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS: -Secció Oficial (competitiva) i Secció paral·lela (fora de concurs). L’organització es reserva el dret de poder modificar les categories en què es divideix el festival.

5.- Pagament per selecció.

L’organització abonarà a tots els curtmetratges seleccionats en la SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ la quantitat de 100 € en concepte de pagament per selecció. Aquest pagament s’efectuarà a l’productor de l’curtmetratge.

6.- Jurat.

El jurat estarà FORMAT per 6 persones, professionals del món cinematogràfic i representants de l’organització. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7.- Premis

S’estableixen els següents PREMIS per a la secció oficial competitiva, atorgats pel jurat, el públic assistent a les projeccions i l’organització de l’Festival:

Premi a el millor curtmetratge (1000 € i Trofeu)

Premi ASCOMA de l’Públic (500 € Trofeu)

Premi Especial de Jurat. (Trofeu)

Premi Millor Director. (Trofeu)

Premi Millor Guió. (Trofeu)

Premi a Millor curt de director jove (menys de 30 anys)

Premi Millor Fotografia. (Trofeu)

Premi Millor Actor. (Trofeu)

Premi Millor Actriu. (Trofeu)

Premi a Millor Direcció Artística.

Premi Millor So. (300 € en serveis de So a Càrrec de TLM- ​​The Last Monkey i Trofeu)

Premi Millors FX. (Trofeu)

Premi Millor BSO (Curs de composició musical per a cinema a la Yamaha School Music València valorat en 700 € i Trofeu)

Els premis es faran públics durant la cerimònia de lliurament de premis. Els trofeus s’oferiran als premiats assistents (o la persona autoritzada per aquests per a tal efecte) en aquesta cerimònia i en cap cas s’enviaran per correu. Aquests premis estaran subjectes a les retencions legals establertes. El jurat es reserva el dret a lliurar tantes mencions especials consideri oportunes, fins i tot en cas de considerar necessari podrà declarar deserts els premis.

8.- Asistencia al Festival.

A partir de la present edició s’han de tenir en compte les següents consideracions amb respecte a l’assistència a el festival:

Si el curt o el director son de la comunidat Valenciana, serà condició indispensable presentar el curt a el públic i participar en el col·loqui posterior el dia de la projecció de l’obra. L’organització posarà totes les facilitats al seu abast perquè el director o representant de l’curtmetratge pugui assistir-hi. Si el director no assisteix i no envia un representant, perdrà el dret a l’pagament per selecció i no es valorarà per al premi de el públic.

-Si el curt o el director és de nacionalitat espanyola, Serà condició indispensable, en cas de ser premiat, l’assistència de director o membre de l’equip en representació de l’curt com a mínim a la gala de cloenda. L’organització posarà totes les facilitats al seu abast perquè el director o un representant pugui assistir-hi. Si no és així, es donarà per rebutjat el premi i aquest serà atorgat a l’suplent considerat pel Jurat.

-Si el curt o el director és de nacionalitat estrangera, Serà condició indispensable, en cas de ser premiat, que enviem com a mínim un Vídeo d’agraïment per a la gala de cloenda. . Si no és així, es donarà rebutjat el premi i aquest serà atorgat a l’suplent considerat pel Jurat.

9.- Propietat intel·lectual

L’autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seva competència tant que no estiguin sotmesos a cap responsabilitat legal com que no existeixin drets a tercers. La presentació d’un curt a maniàtic comporta, per part dels participants seleccionats, la cessió no privativa de l’material a les entitats organitzadores per al seu ús en les diferents activitats programades amb els patrocinadors de l’festival. De la mateixa manera l’organització podrà utilitzar extractes de l’curtmetratge (mai superior a 3 min.) Amb fins publicitaris o promocionals de festival.

  • La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’organització de l’Festival.-
  • Les presents bases estan subjectes a possibles modificacions i / o annexos per causes alienes a l’organització.
  • Per a més informació poden dirigir-se directament a info@maniaticfilmfestival.com