Bases 2019

1.-Participants

El festival és d’ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors/ores de qualsevol nacionalitat sense límit d’edat.

2.-Característiques dels curts

2.1- El festival es centra en el gènere fantàstic, raó per la qual els curtmetratges hauran de ser d’aquest gènere en qualsevol de les seues varietats: terror, ciència ficció, fantasia, comèdia negra, thriller, experimental… Siga ficció, documental o animació, la temàtica és lliure. L’organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.

2.2- La duració màxima de l’obra serà de 30 MINUTS.

2.3- Per a participar en la Secció Oficial, els treballs hauran d’haver sigut PRODUITS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2017.

2.4- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma. No obstant això, les obres inscrites per a la seua PRESELECCIÓ l’idioma original de les quals no siga l’espanyol o el valencià, hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en espanyol, valencià, anglès o francès.

3.-Presentació.

La data límit d’enviament i inscripció serà el 9 DE SEPTEMBRE DEL 2019. La inscripció es realitzarà a través de l’enviament online del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes:

www.movibeta.com

www.festhome.com

www.filmfreeway.com

www.clickforfestivals.com

www.shortfilmdepot.com

Cada autor o col·lectiu podrà presentar més d’una obra. La tasa d’inscripció serà de 5 euros per cada curtmetratge. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l’arxiu del festival.

4.-Seccions.

Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS: Secció Oficial (Competitiva) i Secció paral·lela (fora del concurs). L’organització es reserva el dret de poder modificar les categories en les que es divideix el festival.

5.- Pagament per selecció.

L’organització abonarà a tots els curtmetratges seleccionats en la SECCIÓ OFICIAL (a competició) la quantitat de 100€ en concepte de pagament per la selecció.

6.- Jurat.

El jurat estarà composat per 6 persones, professionals del món cinematogràfic i representants de l’organització. La decisió del jurat serà inapel·lable.

10.- Premis

S’establiran per a la secció oficial competitiva els següents PREMIS, atorgats per un jurat format per professionals del sector elegits per la organització, el públic assistent a les projeccions i l’organització del festival:

Premi al Millor Curtmetratge (1000€)

Premi del Públic (500€)

Premi Especial del Jurat. (Trofeu)

Premi al Millor Actor. (Trofeu)

Premi a la Millor Actriu. (Trofeu)

Premi al Millor So. (300€ en servicios de Sonido a Cargo de TLM- The Last Monkey i Trofeu)

Premi als Millors FX. (Trofeu)

Premi Millor BSO (Curs de composició musical para cinema en la Yamaha School Music Valencia valorat en 700€ i Trofeu)

Premi Films on the Road per un curtmetratge SENSE DISTRIBUIDORA consistent en 3 mesos de distribució (Valorat en 450€ i trofeu)

Els premis es publicaran durant la cerimònia d’entrega de premis. Els trofeus s’oferiran als assistents premiats (o a la persona autoritzada per aquests per a tal efecte) i baix cap cas s’enviaran per correu. Aquests premis estaran subjectes a les restriccions legals establides. El jurat es reserva el dret d’entregar tantes mencions especials com considere oportú o podrà, inclús, declarar deserts els premis.

8.- Asistencia al Festival.

A partir de la present edició es tindràn en compte les seguents consideracions  respecte a la assistencia al festival:

Si el curt o el director son de la comunidat Valenciana, será condició indispensable presentar el curt al públic y participar en el coloqui posterior el día de la proyecció de l´obra. L´organització posará totes les facilitats possibles per que el director o  representant del curtmetratge puga asistir. Si el director no asisteix y no envía un representant, perdrá el dret al pagament per selecció i no es valorará per el premi del públic.

Si el curt o el director es de nacionalitat espanyola, será condició indispensable, en cas de ser premiat, la asistencia del director o membre del equip en representació del curt com a mínim a la gala de clausura. La organizatció posará totes les facilitats possibles per que el director o un representant puga asistir.  De no ser així, es donarà per rebutjat el premi i aquest será otorgat al suplent considerat pel jurat.

Si el curt o el Director es de Nacionalitat estrangera, será condició indispensable, en cas de ser premiat, que envíen como a mínim un Vídeo de agraiment per la gala de clausura. . De no ser así, es donarà per rebutjat el premi i aquest será otorgat al suplent considerat pel jurat.

11.- Propietat intel·lectual

L’autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual sobre l’obra o obres presentades i serà de la seua competència tant el fet que no estiguen sotmeses a cap responsabilitat legal com el fet de que no existeixen drets a tercers. La presentació d’un curt a Maniatic comporta, per part dels participants seleccionats, la cessió no privativa del material a les entitats organitzadores per a la seua utilització en les diferents activitats programades amb els patrocinadors del festival.

  • La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’organització del Festival.
  • Les presents bases estan subjectes a possibles modificacions i/o annexes per causes aliés a l’organització.
  • Per a més informació poden dirigir-se directament a info@maniaticfilmfestival.com