Bases 2018

1.-Participants

El festival és d’ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors/ores de qualsevol nacionalitat sense límit d’edat.

2.-Característiques dels curts

2.1- El festival es centra en el gènere fantàstic, raó per la qual els curtmetratges hauran de ser d’aquest gènere en qualsevol de les seues varietats: terror, ciència ficció, fantasia, comèdia negra, thriller, experimental… Siga ficció, documental o animació, la temàtica és lliure. L’organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.

2.2- La duració màxima de l’obra serà de 30 MINUTS.

2.3- Per a participar en la Secció Oficial, els treballs hauran d’haver sigut PRODUITS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2016.

2.4- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma. No obstant això, les obres inscrites per a la seua PREELECCIÓ l’idioma original de les quals no siga l’espanyol o el valencià, hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en espanyol, valencià, anglès o francès.

3.-Presentació.

La data límit d’enviament i inscripció serà el 31 DE SEPTEMBRE DEL 2018. La inscripció es realitzarà a través de l’enviament online del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes:

www.movibeta.com

www.festhome.com

www.filmfreeway.com

www.clickforfestivals.com

Cada autor o col·lectiu podrà presentar més d’una obra. Hi haurà tres dates límit. Després les quals la taxa de inscripcció serà major. Aquestes dates són:

Fins el 15 de juliol 5€

Fins el 15 de septembre 7€

Fins el 30 de septembre 9€

Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l’arxiu del festival.

 

 

4.-Seccions.

Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS: Secció Oficial (Competitiva) i Secció paral·lela (fora del concurs). L’organització es reserva el dret de poder modificar les categories en les que es divideix el festival.

5.- Pagament per selecció.

L’organització abonarà a tots els curtmetratges seleccionats en la SECCIÓ OFICIAL (a competició) la quantitat de 100€ en concepte de pagament per la selecció.

6.- Jurat.

El jurat estarà composat per 6 persones, professionals del món cinematogràfic i representants de l’organització. La decisió del jurat serà inapel·lable.

10.- Premis

S’establiran per a la secció oficial competitiva els següents PREMIS, atorgats per un jurat format per professionals del sector elegits per la organització, el públic assistent a les projeccions i l’organització del festival:

Premi al Millor Curtmetratge (1000€ + Trofeu)

Premi del Públic “ASCOMA” (500€ + Trofeu)

Premi Especial del Jurat (Trofeu)

Premi a la Millor Direcció (Trofeu)

Premi al Millor Guió (Trofeu)

Premi al Millor Actor (Trofeu)

Premi a la Millor Actriu (Trofeu)

Premi a la Millor Direcció de Fotografia (Trofeu)

Premi al Millor So (Trofeu)

Premi als Millors FX (Trofeu)

Els premis es publicaran durant la cerimònia d’entrega de premis. Els trofeus s’oferiran als assistents premiats (o a la persona autoritzada per aquests per a tal efecte) i baix cap cas s’enviaran per correu. Aquests premis estaran subjectes a les restriccions legals establides. El jurat es reserva el dret d’entregar tantes mencions especials com considere oportú o podrà, inclús, declarar deserts els premis.

11.- Propietat intel·lectual

L’autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual sobre l’obra o obres presentades i serà de la seua competència tant el fet de que no estiguen sotmeses a cap responsabilitat legal com el fet de que no existeixen drets a tercers. La presentació d’un curt a Maniatic comporta, per part dels participants seleccionats, la cessió no privativa del material a les entitats organitzadores per a la seua utilització en les diferents activitats programades amb els patrocinadors del festival.

  • La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’organització del Festival.
  • Les presents bases estan subjectes a possibles modificacions i/o annexes per causes aliés a l’organització.
  • Per a més informació poden dirigir-se directament a info@maniaticfilmfestival.com