Bases

1.-Participants

El festival és d’ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors/ores de qualsevol nacionalitat sense límit d’edat.

2.-Característiques dels curts

2.1- El festival es centra en el gènere fantàstic, raó per la qual els curtmetratges hauran de ser d’aquest gènere en qualsevol de les seues varietats: terror, ciència ficció, fantasia, comèdia negra, thriller, experimental… Siga ficció, documental o animació, la temàtica és lliure. L’organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.

2.2- La duració màxima de l’obra serà de 30 MINUTS.

2.3- Per a participar en la Secció Oficial, els treballs hauran d’haver sigut PRODUITS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2015.

2.4- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma. No obstant això, les obres inscrites per a la seua PREELECCIÓ l’idioma original de les quals no siga l’espanyol o el valencià, hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en espanyol, valencià, anglès o francès.

3.-Presentació.

La data límit d’enviament i inscripció serà el 31 D’OCTUBRE DEL 2017. La inscripció es realitzarà a través de l’enviament online del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes:

www.movibeta.com

www.festhome.com

www.filmfreeway.com

www.clickforfestivals.com

Cada autor o col·lectiu podrà presentar més d’una obra. La tasa d’inscripció temprana serà de 3 euros per cada curtmetratge, una vegada acomplit el termini inicial passarà a ser-hi de 5 euros. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l’arxiu del festival.

4.-Seccions.

Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS: Secció Oficial (Competitiva) i Secció paral·lela (fora del concurs). L’organització es reserva el dret de poder modificar les categories en les que es divideix el festival.

5.- Pagament per selecció.

L’organització abonarà a tots els curtmetratges seleccionats en la SECCIÓ OFICIAL (a competició) la quantitat de 100€ en concepte de pagament per la selecció.

6.- Jurat.

El jurat estarà composat per 6 persones, professionals del món cinematogràfic i representants de l’organització. La decisió del jurat serà inapel·lable.

10.- Premis

S’establiran per a la secció oficial competitiva els següents PREMIS, atorgats per un jurat format per professionals del sector elegits per la organització, el públic assistent a les projeccions i l’organització del festival:

Premi al Millor Curtmetratge (1000€ + Trofeu)

Premi del Públic “ASCOMA” (500€ + Trofeu)

Premi Especial del Jurat

Premi a la Millor Direcció

Premi al Millor Guió

Premi al Millor Actor

Premi a la Millor Actriu

Premi a la Millor Direcció de Fotografia

Premi al Millor So (Patrocinat per TLM – The Last Monkey, valorat en 300€)

Premi als Millors FX

Els premis es publicaran durant la cerimònia d’entrega de premis. Els trofeus s’oferiran als assistents premiats (o a la persona autoritzada per aquests per a tal efecte) i baix cap cas s’enviaran per correu. Aquests premis estaran subjectes a les restriccions legals establides. El jurat es reserva el dret d’entregar tantes mencions especials com considere oportú o podrà, inclús, declarar deserts els premis.

11.- Propietat intel·lectual

L’autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual sobre l’obra o obres presentades i serà de la seua competència tant el fet de que no estiguen sotmeses a cap responsabilitat legal com el fet de que no existeixen drets a tercers. La presentació d’un curt a Maniatic comporta, per part dels participants seleccionats, la cessió no privativa del material a les entitats organitzadores per a la seua utilització en les diferents activitats programades amb els patrocinadors del festival.

  • La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’organització del Festival.
  • Les presents bases estan subjectes a possibles modificacions i/o annexes per causes aliés a l’organització.
  • Per a més informació poden dirigir-se directament a info@maniaticfilmfestival.com